Wormen bij het konijn 

 
Wormen bij het konijn

Worminfecties komen vaak voor bij konijnen, gelukkig veroorzaken ze bijna nooit problemen.

Wormen in de nachtkeutels
Konijnen produceren altijd twee soorten keutels: de normale stevige keutels van overdag, maar ook de zachtere blindedarm keutels die ze 's nachts produceren en als in een druiventrosje aan elkaar geplakt zitten. Normaal ziet u de blindedarmkeutels niet omdat het konijn die weer op eet. De wormen zitten meestal in de blindedarm. Bij een worminfectie zijn de worpjes dan ook meestal alleen te zien op de blindedarmkeutels, als kleine witte sliertjes die kunnen bewegen. De wormen heten pinwormen, of op z'n Latijns Passalurus ambiguus, of ook wel Oxyuris ambiguus. Onder de microscoop zijn in de blindedarmkeutels ook de eitjes te vinden, en die eitjes zijn soms ook te vinden als een plakbandje eerst tegen de anus wordt geplakt en dat plakbandje dan onder de microscoop wordt bekeken. 

Verschijnselen
De wormpjes (ong 1 cm lang) zijn vaak te zien in de nachtkeutels. Daarnaast kunnen de volgende verschijnselen gezien worden (met name bij jonge konijnen):
- Sloomheid
- Maag-darmproblemen
- Verminderde eetlust
- Jeuk rond de anus

Therapie
De wormen worden behandeld met Panacur (fenbendazol). Om te kunnen behandelen moet het gewicht van het konijn bekend zijn. Een behandeling is alleen nodig als het konijn verschijnselen heeft.