VHD 

 

RHD (Rabbit Hemorrhagic Disease)

RHD is een ernstige virusziekte bij het konijn. Het is één van de twee ziektes waar we konijnen standaard tegen vaccineren.  

RHD2-virus
Sinds december 2015 is er een nieuwe variant van het RHD-virus opgedoken, namelijk het RHD2-virus. Hierbij zien we acute sterfte (binnen 3-5 dagen). Op dit moment is hier geen behandeling voor, maar u kunt wel vaccineren om deze ziekte te voorkomen.

Verschijnselen
De symptomen van RHD kunnen heel snel verergeren. Soms valt het konijn zelfs dood neer zonder verschijnselen te hebben vertoond. Verschijnselen die gezien kunnen worden:
- sloomheid
- stoppen met eten
- benauwdheid
- koorts
- schreeuwen
- tandenknarsen
- bloederig schuim uit de neus

De eerste symptomen treden meestal op na één tot drie dagen. Bloedingen kunnen daarna vrij snel optreden in het hele lichaam, maar met name in de darmen. De ziekte RHD betekent dan ook 'bloedende virusziekte'.
Toch zijn er bij RHD niet altijd bloedingen in het spel. Het konijn kan zelf plots overlijden zonder dat er symptomen gezien zijn.

Verspreiding
Als konijnen direct contact hebben kunnen ze elkaar met de ziekte besmetten, maar ook via de keutels en urine, via insecten zoals vliegen, besmet groenvoer en besmette materialen (bijvoorbeeld via drinkflesjes) wordt het doorgegeven. Zo kan vers geplukt gras al een boosdoener zijn, zeker als op die plaats ook wilde konijnen komen. En ook via je schoenen kan je de ziekte mee naar huis nemen.

Voorkomen
Om te voorkomen dat uw konijn RHD krijgt vaccineren we in het voorjaar tegen deze ziekte. Dit doen we dan tegelijk met de enting tegen Myxomatose. We raden aan om in het voorjaar te laten enten, omdat de besmettingskans in het voorjaar en zomer het hoogst is. Konijnenopvangadressen adviseren we om twee keer per jaar tegen RHD te vaccineren, omdat de infectiedruk hier veel hoger is.