Gebit  

 

Algemeen
De tanden en kiezen van konijnen en cavia's hebben een open wortel en groeien gedurende hun hele leven door. De snijtanden groeien 2-2.4 mm per week. Dit is dus bijna 10 cm per jaar. Bij een normale stand van de tanden en kiezen in de boven- en onderkaak, is de slijtage evenredig met de continue groei. Gebitsproblemen ontstaan door een aangeboren of verkregen standsafwijking van de tanden en/of kiezen en zijn de meest voorkomende oorzaak van niet willen eten (anorexie) bij het konijn en de cavia. Anorexie is levensgevaarlijk, want als een knaagdier 24 uur of langer niet eet komt het maagdarmkanaal stil te liggen en komt dan nog maar heel moeizaam weer op gang.

Klachten
Het is zaak om gebitsproblemen tijdig te ontdekken. Let goed op een verminderde voedselopname, moeizaam en langdurige kauwen op voedsel, speekselen (hierbij is de kin vaak nat en ook de binnenzijde van de voorpoten), afwijkend oppakken en afhappen van voedsel, vermagering, minder ontlasting en ook vaak kleinere keutels.

Diagnose
Een goede gebitsinspectie geeft de diagnose; lange, scheefgegroeide tanden, haken op de kiezen, wondjes van de wang of tong en soms zelfs "brugvorming" van de kiezen van weerszijde over de tong heen. Omdat het konijn en de cavia een heel lange, smalle mondholte hebben, is voor een uitgebreide inspectie van de achterste elementen, hiervoor is een lichte narcose nodig.

 
Gebit

Behandeling
Heel soms lukt het de kiezen/tanden weer in vorm te krijgen door te vijlen zonder narcose. Maar in verband met de stress die het  teweeg brengt, gebeurt de behandeling (en de diagnose) meestal onder narcose. Na 4-6 weken moet het dier dan wel weer op controle komen. Bij sommige dieren is de stand van de snijtanden zo afwijkend dat ook door middel van slijpen geen normale stand meer gerealiseerd kan worden. Dat zou dan betekenen dat de tanden om de paar weken ingekort moeten worden. Het is in zo'n geval beter om de snijtanden onder narcose te trekken.

Preventief
Een verkeerde samenstelling van het voedsel (gemengd voer en te veel snoep) kan leiden tot loszittende elementen met alle gevolgen van dien. Dit komt door een calciumtekort, waardoor de kaak gaat ontkalken en de kiezen letterlijk gaan wiebelen in hun kas. Het is dan ook belangrijk het konijn en de cavia op pellet/biks voeding te zetten en veel hooi te voeren. Vraag ons gerust voor advies.