Nieuws 

 

Opleidingsproces hulphond: van pup tot pensioen

16 juli 2018
Opleidingsproces hulphond: van pup tot pensioen
Voordat een hond aan zijn taak als hulphond begint, doorloopt hij een intensief opleidingsproces.

Als de pup zeven weken oud is, wordt hij in een gastgezin geplaatst. Daar wordt hij het eerste jaar opgevoed en gesocialiseerd. In deze fase komt hij met zo veel mogelijk situaties in aanraking. De hond ontwikkelt vertrouwen en leert zich in iedere situatie netjes te gedragen. Hierbij wordt het gastgezin intensief begeleid door een pupinstructeur van Hulphond Nederland. Denk aan huisbezoeken, collectieve praktijklessen met andere gastgezinnen en zelfs ook e-learning. Door middel van een aantal evaluatiemomenten wordt gemonitord of de hond voldoende vorderingen maakt.

Opleidingscentrum
Na het eerste jaar bij het gastgezin doorloopt de hond een medische screening. Daarop begint hij aan zijn opleiding aan het opleidingscentrum van Hulphond Nederland. Hier volgt hij eerst een basistraining tot hulphond. In deze periode wordt bekeken over welke talenten de hond beschikt en voor welke hulpvraag hij het meest geschikt is: ADL, PTTS, Epilepsie of inzet tijdens het therapie- en coachingprogramma van Hulphond Nederland. Ook wordt geïnventariseerd bij welke cliënt op de wachtlijst de hond het beste past.

Matching
Er volgt een ‘match-bezoek' waarbij wordt gekeken of er daadwerkelijk een klik is tussen de cliënt en de hond. Is dit het geval, dan wordt de hond verder getraind op de specifieke behoeften van de cliënt. Na afronding van deze maatwerktraining wordt de hond onder begeleiding van een instructeur van Hulphond Nederland bij de cliënt geplaatst. Onder intensieve begeleiding in de vorm van huisbezoeken worden cliënt en hulphond een hecht team. Daarna wordt het aantal huisbezoeken afgebouwd naar enkele keren per jaar. Deze begeleiding duurt tot het pensioen van de hond, gemiddeld op 10-jarige leeftijd. Van dit opleidingsproces is ook een animatie te zien op YouTube.

Bron: Raad van Beheer 


Meer nieuws