Nieuws 

 

Bijzondere vogel in de praktijk

2 maart 2018
Bijzondere vogel in de praktijk
Grijze roodstaart Pino

Vorig jaar hebben we al eens een artikel geplaatst over deze bijzondere vogel. 
Deze week kwam Grijze Roodstaart Pino om een microchip/transponder te laten plaatsen. 

Grijze roodstaart en Timneh bedreigd in het voortbestaan, een alarmerend en beschamend gegeven. 

De afgelopen tientallen jaren zijn er grote aantallen Grijze roodstaarten en Timnehs in Afrika gevangen in de natuur voor de export naar Europa, Azië, Zuid Amerika en andere landen in Afrika. Door deze internationale handel en daarnaast door het verdwijnen van leefgebieden is de Grijze roodstaart en de Timneh bedreigd in het voortbestaan. Tijdens de CITES-conferentie (*), die in september en oktober in 2016 in Johannesburg heeft plaatsgevonden, is de stauts van de Grijze roodstaart en de Timneh opgeschoven van Appendix 2 naar Appendix 1 van CITES. Deze soorten hebben daarmee de status gekregen van ernstig bedreigd in het voortbestaan. Door deze alarmerende status is de internationale handel aan banden gelegd en wordt het houden van deze soorten gereguleerd. De besluiten die zijn genomen tijdens deze conferentie zijn ingegaan op 2 januari 2017 en zijn inmiddels geïmplementeerd in de Europese verordening.
(*) CITES staat voor: Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora. Er zijn 180 landen bij aangesloten)

Identificatie en registratie
Kwekers zijn vanaf 2 januari 2017 verplicht om Grijze roodstaartpapegaaien te voorzien van een naadloos gesloten pootring met de gegevens van de kweker, het geboortejaar en het land van geboorte. Als de papegaai geen vaste naadloos gesloten ring heeft, danwel als de ring niet meer leesbaar is, zal de papegaai door middel van een microchip/transponder geïdentificeerd moeten zijn. Daarnaast is het noodzakelijk om een administratie bij te houden van gegevens over het dier met betrekking tot het houden van en het eventueel verkopen of afstaan van de papegaai. Een Grijze roodstaart of een Timneh mag alleen worden overgedaan naar een andere eigenaar als de eigenaar beschikt over een EU-document. Ook tijdens het vervoer moet de eigenaar kunnen aantonen dat de papegaai legaal in bezit is. 

Het is te overwegen om bij de Grijze Roodstaarten/Timnehs met een vaste voetring ook een transponder te laten plaatsen zodat de gegevens van de transponder bij de aanvraag kunnen worden geregistreerd. Mocht het later, vanwege medische redenen, noodzakelijk zijn om de ring te verwijderen- of mocht de ring na bijvoorbeeld éé nof vijf jaar niet meer leesbaar zijn- dan zijn de gegevens van de ingebrachte transponder gekoppeld aan de CITES-administratie en hoeft er later geen nieuwe procedure opgestart te worden. 

Hoe wordt het inbrengen van een microchip/transponder uitgevoerd?
Het inbrengen van een microchip/transponder is een (kleine) chirurgische ingreep. Deze dient onder narcose te worden uitgevoerd. Standaard wordt de microchip/transponder in de borstspier geplaatst. Het wondje wordt met een hechting - danwel d.m.v. weefsellijm - gesloten. Het is belangrijk om te waarborgen dat de papegaai een lege krop heeft op het moment dat de papegaai een roesje/narcose krijgt toegediend. 

Eigenaren zijn verplicht om op elk moment te kunnen aantonen dat de Grijze Roodstaartpapegaai/Timneh al in ht bezit was, voordat de vogel werd opgenomen op Appendix I/Bijlage A. 
Het aantonen dat de papegaai legaal in bezit is kan door:

  • Een aankoopbewijs voorzien van datum, of, indien u uw vogel vanuit het buitenland heeft ingevoerd, een kopie van een door de douane afgetekende invoervergunning voorzien van datum.
  • Een rekening van de dierenarts met datum - of een uitdraai van patiëntgegevens met data.
  • Oude foto's voorzien van datum of andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u al in het bezit was van de vogel voordat de soort op Bijlage A werd opgenomen met herleidbare data.

Conclusies
De Grijze Roodstraat en de Timneh zijn slachtoffer geworden van de eigen populariteit. Dat is een trieste constatering. Deze soorten zijn in de natuur in het voortbestaan bedreigd door menselijk toedoen. Er is des te meer reden om op te komen voor de gezondheid en het welzijn an de Grijze Roodstaart en de Timneh. Eigenaren van een Grijze Roodstaart of een Timneh zijn er verantwoordelijk voor dat het in gevangenschap goed gaat met deze soorten. 

Steun Stichting Papegaai om op te komen voor de belangen van papegaaien, wordt donateur en/of vrijwilliger. Kijk op www.stichtingpapegaai.nl.

Bron: Stichting Papegaai en Adviespraktijk voor Vogels


Meer nieuws