Nieuws 

 

Actie november

31 oktober 2018
Actie november
Bloeddrukmeting kat voor maar 15 euro

Een belangrijke stap vooruit voor het monitoren en behandelen van onder andere nierproblemen, suikerziekte, schildklieraandoeningen en hartfalen.

Moeilijk of ingrijpend is een bloeddrukmeting niet. Net als bij mensen wordt er een bandje, de zogenaamde cuff, om een poot gelegd. Om de staart kan ook. De cuff wordt automatisch opgeblazen en loopt ook automatisch weer leeg, waarna het apparaat de bloeddruk weergeeft in boven- en onderdruk. De meeste katten en honden vinden het niet vervelend om het onderzoek te ondergaan. 

Vaak merk je niet aan je huisdier dat hij een te hoge bloeddruk heeft. Maar het kan wel nare gevolgen hebben voor het hart, de hersenen, ogen en nieren. Het mooist is natuurlijk om een hoge bloeddruk vast te stellen voor het problemen geeft.

Net als mensen hebben veel oudere katten last van een verhoogde bloeddruk. Zeker in het beginstadium hoef je nog niets te merken aan de kat. Dit terwijl er al wel organen beschadigd raken door de te hoge bloeddruk. We spreken van een verhoogde bloeddruk bij de kat als deze boven de 160 mmHg is.

Bloeddrukmeting

Het opmeten van de bloeddruk van de kat is een precies werkje. We proberen de kat eerst zoveel mogelijk tot rust te brengen aangezien stress de bloeddruk ook opvoert. Dan meten we met een drukmanchetje om het pootje of de staart van de kat de bloeddruk op, dit herhalen we 5 keer om er zeker van te zijn dat we de goede bloeddruk hebben.

Oorzaken

De belangrijkste oorzaken voor een verhoogde bloeddruk bij de kat zijn;

  • Langdurig nierfalen.
  • Een te snel werkende schildklier
  • Hartfalen
  • Suikerziekte
  • Langdurige bloedarmoede

Bij katten waarvan bekend is dat ze één van de bovenstaande aandoeningen hebben is het erg belangrijk de bloeddruk regelmatig (ieder ½ jaar) te controleren.

Verschijnselen

Oog: Door de hoge bloeddruk kan het netvlies los gaan laten, dit veroorzaakt blindheid bij de kat. Ook kunnen er bloedingen in de voorste oogkamer en het glasachtig lichaam optreden.
Nieren: Een verhoogde bloeddruk veroorzaakt minder goed werkende nieren die bovendien eiwitten doorlaten naar de urine.
Zenuwstelsel: Door bloedingen in de hersenen kan de kat plots evenwichtsproblemen krijgen, ook een scheve kopstand of zelfs toevallen kunnen optreden.
Hart: Soms treed er een verdikking van de hartspier op.

Behandeling

Een te hoge bloeddruk is goed te behandelen met medicijnen, er zijn een aantal verschillende tabletten die ingezet kunnen worden. Afhankelijk van de klachten van de kat en hoogte van de bloeddruk zal voor een bepaald type tablet gekozen worden. Het is belangrijk het effect van deze medicijnen te beoordelen door de bloeddruk regelmatig te controleren.

In de maand november meten wij voor 15 euro de bloeddruk van je kat.  

 


Meer nieuws